محصولات و خدمات میدیا

ارائه انواع دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره، اثرانگشت و کارتی

دستگاه کنترل دسترسی

ارائه انواع دستگاه کنترل دسترسی تشخیص چهره، اثرانگشت و کارتی

گیت کنترل تردد

ارائه انواع گیت کنترل تردد شیشه ای، سه اهرمی، تمام قد و VIP

گیت کنترل تردد سه اهرمی

ارائه انواع گیت کنترل تردد سه اهرمی و باشگاهی موتور دار و دستی

گیت بازرسی

ارائه انواع گیت بازرسی فلز یاب و راکت دستی فلز یاب

گیت x-ray

گیت X-Ray

ارائه گیت X-Ray در ابعاد مختلف

اتوماسیون پارکینگ

ارائه اتوماسیون پارکینگ شامل راه بند، پلاک خوان و آنتن RFID

اتوماسیون باشگاهی

ارائه اتوماسیون باشگاهی شامل گیت باشگاهی، دستگاه کنترل تردد، نرم افزار مدیریت باشگاه، قفل کمد آنلاین و آفلاین و …

فهرست