شركت مهندسي نوآوران ايده و پردازش ميديا به منظور ارائه سامانه های هوشمند کنترل تردد تاسيس گرديده است كه چشم اندازآن مبتني بر ایجاد یک سازمان دانش بنیان و مشتری مدار میباشد همچنين تعهد و توجه عميق در برآوردن نيازهاي مشتريان، اصلي ترين هدف آن است.

ايده و پردازش ميديا در راستاي اجراي بهينه تعهدات خود، از توانايي هاي علمي و فني كارشناسان برجسته و نيروي كار متفكر و خلاق بهره گرفته تا با نگاهي دقيق، علمي و متكي بر رويه هاي خدمت رساني و با رعايت و توجه به ضوابط و مقررات و استاندارد هاي روز دنيا از عهده اين مهم برايد تا هر چه بيشتر و بهتر در امر خدمت رساني پيشتاز باشد.

از فعاليت ها و توانمندي هاي ميديا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در همين خصوص اين شركت آمادگي كامل خود را جهت انجام پروژه هاي کنترل تردد و حضور و غیاب در راستاي كنترل نيروي انساني، خودرو  و ارائه خدمات فني و مهندسي و نرم افزاري به ارگان ها، سازمانها و شركت ها، اعلام مي دارد.

اعتقادمان بر اين است تا اراده هست، راهي نيز در پاسخ به همه سوالات وجود دارد و بر اين باوريم كه در اين بين يا راهي خواهيم يافت، يا راهي هموار ساخته و يا از نو خواهيم ساخت.

اميد است با اتكال به خداوند متعال از اين مسئوليت سنگين سربلند برآييم و به اين مهم دست يابيم.

با تقديم احترام

نوآوران ايده و پردازش ميديا

فهرست