نرم افزار حضور و غیاب MidiaClock

مجموعه: نرم افزاری

مشخصات نرم افزار حضور و غیاب MidiaClock

تخلیه مکانیزه تردد های ثبت شده در انواع دستگاه های حضور و غیاب

تعریف انواع شیفت های روزانه، شبانه، 24 ساعته و چرخشی به تعداد نامحدود

امکان تعریف شیفت تقریبی جهت ماه مبارک رمضان و ...

امکان ثبت انواع مرخصی (استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق) پرسنل به صورت ساعتی و روزانه

امکان ثبت ماموریت روزانه و ساعتی برای پرسنل تعریف شده

امکان تعریف سقف مرخصی ساعتی در هر روز جهت تبدیل مرخصی های ساعتی بیش از سقف مجاز به مرخصی روزانه

امکان جمع مرخصی های ساعتی استفاده شده و تبدیل آن به مرخصی روزانه

امکان محاسبه اضافه کار روز عادی و روز تعطیل

امکان تشخیص ثبت دستی ترددها و یا اصلاح دستی ترددها در مقایسه با ترددهایی که از طریق دستگاه حضور و غیاب ثیت شده اند.

امکان ارتباط با نرم افزارهای حقوق و دستمزد از طریق فایل خروجیExcel

امکان پرینت تحت انواع پرینتر

امکان تعریف اطلاعات پرسنلی کارمندان به همراه عکس 

امکان نمایش ورود و خروج به صورت روزانه/ فردی

امکان اضافه/ ویرایش/ حذف ورود و خروج پرسنل

امکان اضافه/ ویرایش/ حذف برگه های مرخصی و ماموریت 

امکان اضافه/ ویرایش/ حذف مجوز اضافه کاری روزانه و ماهانه 

امکان تعریف ضریب جریمه برای تاخیر/تعجیل غیر مجاز

امکان تعریف تاخیر مجاز روزانه

امکان تهیه گزارش از ورود و خروج های ناقص

امکان تهیه گزارش کارکرد روزانه / ماهانه به همراه تاخیر ، تعجیل ، غیبت روزانه ، غیبت ساعتی ، ماموریت روزانه ، ماموریت ساعتی ، اضافه کار عادی ، اضافه کار تعطیل ، شبکار ، روزکار ، و . . .

امکان تعریف ساعات ناهار و نماز جهت کسر از ساعات کارکرد خالص

امکان تغییر محدوده برج ، جهت انجام محاسبات و تهیه گزارشات

امکان صدور فیش حقوق و دستمزد

امکان سفارشی سازی نرم افزار مطابق با نیاز مشتری

دستگاه های حضور و غیاب مرتبط

پیوست ها

درباره این محصول بپرسید

انتقادات و پیشنهادات

ميديا در خدمت شماست.

خوشحاليم و به خود مي باليم از اينكه ما را مخاطب قرار داده ايد. 

و تشكر و قدر داني مي نماييم از عزيزاني كه كاستي ها و اشكالات ما را گوشزد كرده و ما را مخاطب لطف خود قرار مي دهند.

همواره در  انتظار انتقادات و پيشنهادات شما عزيزان هستيم.

اطلاعات تماس

آدرس : کرج، ضلع شرقی میدان توحید، برج دهقانی، طبقه سوم، واحد 5
تلفن : 32208349- 026 ، 09126641938